Tandemová výuka

 

Tandemová výuka v angličtině

(říjen 2021 - únor 2022)

 

Shrnutí:

Při přípravě hodin jsme navázaly na zkušenosti z předchozích let. Tandemová výuka umožňuje využít výukové metody, které jsou v běžných hodinách organizačně náročné. V těchto hodinách jsme uplatnily pohybové aktivity, moderní informační technologie, diferencovanou výuku, výuku na stanovištích, týmové soutěže, skupinovou práci a práci ve dvojicích.  Dařilo se nám zapojit více žáků do aktivit. Hodiny měly vždy spád a žáci se na ně těšili, protože tato výuka byla dynamičtější a aktivnější. My jako pedagogové oceňujeme větší prostor pro sledování výchovně vzdělávacího procesu.

Tandemová výuka se líbí jak žákům, tak i nám pedagogům a určitě si ji zase zopakujeme.

Mgr.Martina Šardická, Mgr.Michaela Cibulová - vyučující AJ

Fotky:

 

Tandemová výuka v předmětech zeměpis, fyzika, technické činnosti, informatika

(leden 2021- duben 2022)

Shrnutí:

V hodinách informatiky se žáci sedmého ročníku naučili vytvářet prezentace v Powerpointu. Výuku jsme směřovali na základě mezipředmětových vztahů k propojení hodiny informatiky a zeměpisu tak, aby se prezentace využila v hodinách zeměpisu. Na začátku hodiny byla rozdělena daná témata a pedagogové si rozdělili kompetence. První vyučující vysvětloval žákům základy tvoření prezentace v Powerpointu, druhý vyučující zasvěcoval žáky do přidělených témat. Během čtyřhodinového bloku se dětem povedlo velmi zdařile vytvořit své první prezentace. Žáci pracovali s velkým zájmem, hýřili nápady a vzájemně se doplňovali. Oceněním jejich snahy byla pochvala od učitelů a jejich spolužáků.

Další hodiny tandemové výuky proběhly v hodinách fyziky, technických činností a zeměpisu. Obzvlášť zajímavá hodina byla v šestém ročníku na téma MAPY. V přípravě na hodinu došlo k rozdělení kompetencí pedagogů, vyhledání ukázky map a míst k následnému trasování. Žáci vyhledávali svá bydliště, měřili vzdálenosti, popisovali cestu do školy. Žákům jsme v průběhu pomáhali jednak ve vyhledávání a práci s Googlem mapy, ale také při praktickém měření. Velice zábavná byla část vyhledávání míst působení významných osobností z Youtube. Díky tandemu jsme společně zvládli vše naplánované a také mnoho navíc.

Tandemová výuka byla zajímavá pro obě strany, v budoucnu bychom chtěli tuto formu práce znovu opakovat.

Mgr. Jiří Unger, Mgr. Libor Šalášek, Mgr. Martin Klabusay - vyučující Z, F, Tč, If

Fotky: