Dvojjazyčný asistent

 Cílem této aktivity/šablony/ je poskytnout základní škole personální podporu dvojjazyčného asistenta pedagoga (dále „dvojjazyčný asistent“) pro žáky s odlišným mateřským jazykem (OMJ). V případě naší školy jde o ukrajinské žáky.

 

 Od 1.9 2023 budou působit na naší škole dvě dvojjazyčné asistentky. Jedna bude pomáhat s UA žáky hlavně na 1.stupni (celý úvazek), druhá na 2.stupni (půl úvazku). Mohou ale samozřejmě pomáhat napříč přiděleným ročníkům podle aktuální potřeby.

 

Hlavní náplň dvojjazyčného asistenta:

 

  •    Dvojjazyčný asistent pomáhá při organizaci a administraci výuky a mimoškolních aktivit. Zajišťuje komunikaci mezi školou a rodiči žáka s OMJ. Podporu žákům poskytuje pod vedením pedagogického pracovníka.
  •    Dvojjazyčný asistent je zapojen do dočasné i průběžné práce ve třídě, kde je zařazen žák s OMJ a poskytuje podporu především učiteli při organizaci výuky a také v případech, kdy by cizí jazyk mohl představovat přílišnou bariéru v komunikaci a porozumění.
  •    Zaměřuje se při přípravě a plánování činnosti na potřeby konkrétních žáků, může pomoci s úpravou vzdělávacích cílů pro žáky s OMJ, s ohledem na cíle hodiny pak připravuje podpůrné materiály (může vytipovat klíčovou slovní zásobu a fráze, připravit k nim podpůrné podklady, zjednodušit texty apod.)
  •    Zprostředkovává komunikaci s rodinou a školou spočívající např. v aktivitách vedoucích k zajištění pravidelné školní docházky žáků, porozumění rodinnému prostředí žáků a zajištění přenosu informací mezi školou a rodinou; zprostředkovává rodině informace o školní úspěšnosti žáka, případně o potřebě s žákem pracovat. Pomáhá v překonávání bariér mezi školou a rodinou, které mohou vyplývat z odlišných životních podmínek žáka nebo odlišného kulturního prostředí.
  •    Pomáhá při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit. Podporuje přípravu žáka na výuku, rozvíjení čtenářských dovedností, práci se strategiemi přípravy na školní práci, podporuje rozvoj nadání žáka v aktivitách nad rámec školní výuky. Pomáhá v zajišťování výjezdů školy (školy v přírodě apod.) a s organizační podporou pedagogických pracovníků při práci se žáky s OMJ.