Práce s tablety

V rámci výzvy č. 57 naše škola zakoupila licenci na výukové programy zaměřené
na cizí jazyky. Tato výzva se týká podpory zvyšování kvality ve vzdělávání, konkrétně v rozvoji individuálních ústních komunikačních dovedností žáků.
Znamená to, že v tomto školním roce pracujeme v hodinách německého a anglického jazyka
s interaktivními výukovými systémy.
Využití formy blended learningu ve vyučování i při domácí přípravě pomáhá žákům osvojit si zábavnou a moderní formou cizí jazyk. Žáci se také zdokonalí v práci s technikou, především s tablety, se sluchátky a mikrofony, protože plní úkoly,
které se týkají poslechu a porozumění rodilému mluvčímu, rozšíření slovní zásoby, osvojení základních frází, procvičování výslovnosti a zaznamenání a kontroly vlastního mluveného projevu.

Do tohoto projektu byli zapojeni žáci pátých, sedmých, osmých a devátých ročníků.

Mgr. Götzová, Mgr. Přívětivá – Německý jazyk 9. ročníky
Mgr. Janovská – Angličtina v praxi 7. a 8. ročník
Mgr. Cibulová – Angličtina v praxi 7. ročník
Mgr. Sedlářová – třída V. A