Projekt "EU peníze školám"

ZŠ Hustopeče, Komenského 2 získala dotaci na zkvalitnění podmínek pro vzdělávání

Základní škola Hustopeče, Komenského 2 se jako jedna z prvních škol v České republice zapojila do realizace projektu „Zkvalitnění podmínek pro vzdělávání“ v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)“, který vyhlásilo MŠMT pro všechny základní školy v ČR a který je zcela financován z ESF (evropský sociální fond) bez spoluúčasti školy a jejího zřizovatele – Města Hustopeče.
Díky včasnému a velkému nasazení všech učitelů školy pod vedením zástupce ředitele Mgr.Milana Straky se podařilo projekt zpracovat v nejbližším možném termínu a předat jej ke schválení na MŠMT.
Dne 11.8.2010 byla škole žádost o poskytnutí dotace z ESF na projekt schválena v celkové výši 2 384 225.-Kč. Realizace více jak dvouletého projektu musí být dokončena do 27.2.2013.
Přidělené prostředky budou použity na zlepšení materiálních a vzdělávacích podmínek školy, zejména v oblasti výuky cizích jazyků, informačně komunikačních technologií (ICT), čtenářské a informační gramotnosti, matematické gramotnosti, přírodovědných věd a v oblasti prevence rizikového chování žáků.
Už nyní si žáci užívají nového vybavení školy učebními pomůckami, nových učeben výpočetní techniky a pro výuku cizích jazyků, počítačů a interaktivních tabulí ve většině běžných tříd atd.
Všichni učitelé pak obdrží osobní pracovní notebook pro přípravu vyučovacích hodin, pro učitele je uvolněna i poměrně vysoká finanční částka na jejich další vzdělávání, dokončuje se vnitřní internetová síť a zlepšila se celá řada dalších podmínek pro vzdělávání žáků a také se zlepšila vzájemná komunikace mezi školou a rodiči prostřednictvím internetu.
Jak je vidět, opět se nám potvrdilo, že štěstí přeje připraveným.

Mgr. Miroslav Patloka
ředitel školy