Jednoduché stroje

Žáci pátých ročníků probírali v hodinách přírodovědy učivo o jednoduchých strojích.
Ke zpestření výuky nám posloužily základní stavebnice LEGO®9686, kde jsme sestavili postupně modely nakloněné roviny, páky, kladky a kola na hřídeli. Žáci se vždy nejprve seznámili s teoretickými poznatky a na jejich základě následně vytvářeli prakticky svůj model. Každý pracoval podle žákovské karty, kde se mohl inspirovat obrázky a návody,
jak model sestavit.
Díky soupravě LEGA pro jednoduché a hnané stroje páťáci pochopili základní principy,
na kterých jsou založeny jednoduché stroje a umožnily jednoduchou, komunikativní a hravou formou proniknout do tohoto učiva, které je potřebné hlavně v běžném životě.