Vzorová hodina - 11. březen 2013

Žáci z VIII.C  si pod vedením metodika KA6 připravili vzorovou hodinu pro své stejně staré spolužáky
z VIII.A, kteří ještě neměli možnost se stavebnicemi Lego® Mindstorms® pracovat. Přišli se podívat
i někteří učitelé.
V rámci vzorové hodiny si žáci vyzkoušeli jaké to je, když mají vysvětlovat neznámé učivo. Svého úkolu se zhostili výborně a postupně své vrstevníky naučili oba způsoby programování, to znamená programování pomocí NXT kostky i pomocí softwaru Lega® Mindstorms®.
Ke konci hodiny už jen zadávali úkoly a kontrolovali správnost programů, co žáci VIII.A vytvořili.
Hodina se velmi povedla.