Bongování aneb Hřiště podle dětí z I. B

 

 

Projekt „Hřiště“, do kterého se děti tentokrát pustily, prošel několika přípravnými fázemi.

Nejprve se děti vydaly jako správní stavitelé na průzkum terénu. I když vládne zima, počasí nám v tento den přálo a my si mohli vše nejen vyfotit, ale také vyzkoušet.

Po terénním výšlapu následovala projekce fotografií a debata nad funkčností
a bezpečností jednotlivých staveb. Na co vše je při budování dětských hřišť nutné myslet, co musí stavby splňovat. Děti se také pokusily alespoň přibližně vysvětlit, jak funguje taková houpačka, kolotoč či skluzavka.

Povídali jsme si ale nejen o technickém rázu, ale také o bezpečném a slušném chování. Dokonce jsme se v rámci výuky angličtiny ocitli při zahraniční dovolené na dětském hřiště a procvičili si seznamování se v anglickém jazyce.

Konečně následovala fáze budování hřiště. Nešlo „jen“ o to hřiště vybudovat. Děti se při této práci učí i spolupráci, podřídit se názoru většiny, umět prosadit svůj názor, argumentovat, používat místo já – my, řešit problém, poradit si.

V závěru každá skupina své hřiště představila, předvedla alespoň jeden pohyblivý model, což bylo podmínkou stavby, a reagovala na dotazy
a připomínky spolužáků. Všechna hřiště jsme pak spojili v jeden obrovský komplex – Bongo I. B !