Závěrečná konference

Závěrečná konference projektu Modernizace vzdělávání proběhla 25. června 2014 v prostorách školy ZŠ Komenského.
Zúčastnili se jí nejen pedagogové naší školy, ale i hosté např. Mgr. Jan Sedláček, ředitel Gymnázia TGM v Hustopečích, PaedDr. Michaela Hradilová, lektorka a konzultantka projektu, a p. Michaela Křižánková, zástupce firmy EDUXE, s.r.o. dodavatele pomůcek projektu.
Konferenci zahájil Mgr. Miroslav Patloka, manažer projektu. Poté předal slovo Mgr. Milanu Strakovi, manažeru aktivit, který formou prezentace přítomné seznámil s cíli projektu, aktivitami realizovanými v průběhu projektu, a také s jeho plněním.
V prostorách školy byla nachystána ukázka prací našich žáků, kteří mnohé modely také předvedli
a zodpověděli případné dotazy.