Základní informace o projektu

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo výzvy: 02_20_080

Název výzvy: Výzva č. 02_20_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP

Název projektu CZ: Šablony III ve škole na ulici Komenského v Hustopečích

Zkrácený název projektu: Šablony III v ZŠ Hustopeče

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků, podpora extrakurikulárních rozvojových aktivit.

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2021

Datum ukončení projektu: 31. 12. 2022

Vybrané šablony, které budou realizovány na naší škole:

  • Školní psycholog – personální podpora ZŠ
  • Tandemová výuka – osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů
  • Projektový den ve výuce (povinná šablona) - extrakurikulární a rozvojová aktivita ZŠ
  • Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - extrakurikulární a rozvojová aktivita ZŠ