Obnovitelná energie

Uhlí vzniklo chemickou přeměnou pravěkých rostlin, které zapadly do bahna a bez přístupu vzduchu zuhelnatěly. Ropa vznikla chemickým rozkladem pravěkých organismů. Z ropy se vyrábějí pohonné látky: benzin a nafta.
Tyto informace získali žáci pátých tříd, když si v učebnici přečetli úvodní informace o energii. Když jsme pak četli dále, že zásoby zdrojů energie se neustále zmenšují, pokoušeli jsme se dojít k nevyčerpatelným zdrojům energie, které můžeme najít v přírodě. Žáci následně uváděli příklady: sluneční záření, vítr, příliv a odliv, atd.
Pomocí sestavy LEGA®9686 a doplňkové sestavy (Obnovitelná energie) jsme vytvářeli modely solárních sestav (světelné energie), dále různé vrtule s připojením energometru (mechanické energie) a nakonec jsme přetvářeli světelnou energii za mechanickou.

Reakce žáků? Posuďte sami podle fotek, ale ještě před tím si přečtěte postřehy Martina Řiháčka z V.B:

17.5. naše třída započala se stavbou stroje, který solární energii transformoval na větrnou. Stroj fungoval na principu toho, že solární panel poháněl větrný mlýn. Bohužel Slunce nesvítilo a tak byla zapotřebí žárovka.

Protože některé modely nefungovaly, tak jsme přemýšleli, jak je zprovoznit. Chyba byla podle mého úsudku v zapojení stroje.

Pokus bych považoval za úspěšný, protože většina strojů byla dříve nebo později zprovozněna.

Jelikož solární energie poháněla větrný mlýn dosti rychle, začal jsem uvažovat, co by se stalo, kdyby se motorek přehřál.  Ale to už jsem odbočil od tématu.