Kroužek Lego - Centrum záchranných složek

Děti se v kroužku zaměřily na záchranné služby. Nejprve jsme si společně povykládali, kdo nám v jaké situaci pomůže, zopakovali jsme si důležitá telefonní čísla.
Pak si děti vyslechly zadání, a to znělo: Vybudujte Centrum záchranných služeb. Všechny složky,
tj. policie, hasiči i záchranáři, musely být na jednom místě. A tak děti promýšlely, stavěly, bouraly
a předělávaly.
Po závěrečné prezentaci následovala nejoblíbenější část – hraní si s postavenými modely.