Workshopy - 16. 4. 2013

 

 

KA5, KA6 a MMČ
Žáci osmých ročníků si připravili několik stanovišť s různou problematikou týkající se robotiky (KA6)  a záznamu a přenosu dat (KA5).
Zájemcům z řad žáků, rodičů a učitelů ze školy žáci předváděli, jak se dá s roboty pracovat, jakým způsobem je ovládají, jaký typ senzorů museli použít. Měřili například i koncentraci oxidu uhličitého.
Akce se velmi vydařila a bylo vidět, že žáci problematice rozumí a že je opravdu baví.
A kdo se workshopu zúčastnil, odcházel s novými poznatky týkající se robotiky, programování
a záznamu dat.

 

KA2
I mladší žáci z 1. stupně – třídy II. C  - se předvedli s pěknými výrobky z lega.
Tentokrát byly stavby dosti náročné. Sestavovali mosty. Rodiče měli možnost zhlédnout to, co jejich děti dokázaly  vymyslet a postavit z kostek.  Na výstavku se mohli  podívat i další spolužáci školy. Stavby se jim líbily, některé si i fotili.

KA4
Žáci pátých tříd představili svým sourozencům, rodičům i prarodičům výrobky, které v rámci projektu „Modernizace vzdělávání“ již postavili v hodinách přírodovědy a pracovních činností. Byly to různé modely aut, jednoduché stroje (nakloněná rovina, páka, kladka),
které se některým žákům jevily doposud jako nepochopitelné, a problémové úkoly (kladivo, vrtačka, jeřáb). Žáci sestavili celkem 16 modelů, které prezentovali veřejnosti. Mladší sourozenci zkoušeli nejvíce funkčnost vystavených modelů, rodiče se rádi podívali i na fotky svých dětí, na kterých byla vidět dobrá práce v pilotních hodinách.

 

KA1
Rodiče, prarodiče i sourozenci prvňáčků si díky velkému množství fotografií udělali představu, jak děti s legem  pracují v hodinách, jak a s čím jim stavebnice pomáhají. Nechyběly ani ukázky vlastních prací z hodin tematicky zaměřených, a to  hřiště, hodiny či geometrické obrázky.
Pro návštěvníky byly přichystány i dva pokusy.
S hokejistou si mohli vyzkoušet  střelbu na bránu a také porovnat úspěšnost zásahů v závislosti
na vzdálenosti od branky i  ovlivnění dostřelu „puku“ jeho hmotností.
Stanoviště s „káčou“ nabízelo nejen zkoušku zručnosti, jak se komu podaří káču pomocí našeho roztáčedla roztočit,  ale i možnost ověřit si, zda souvisí rozložení těžiště s délkou rotace.
Jak pokusy, tak výrobky udělaly na návštěvníky velký dojem. Určitě si mnozí kromě zážitku z pěkného odpoledne odnesli i opravené mínění o „legování“ na naší škole.
My si  pouze nehrajeme, my se učíme! A to mnohem víc věcí, než je vidět na první pohled.