Školení metodiků klíčových aktivit

 

 Ve středu 7. listopadu 2012 proběhla schůzka realizačního týmu.

Schůzky se zúčastnil také Mgr. Vlastimil Omasta, který pak začal s proškolováním jednotlivých metodiků klíčových aktivit.

V rámci projektu je realizováno šest  aktivit. Ke každé aktivitě budou realizátoři klíčových aktivit proškoleni k uplatnění učebních pomůcek LEGO Education ve výuce. Školení mají charakter workshopů (praktických činností) a jsou otevřeny pro další zájemce (učitele školy). Na školení obdrží realizátoři aktivit metodické materiály, jak komerční originály LEGO Education, tak nekomerční EDUXE a dalších škol, řešících obdobnou problematiku. Metodické materiály jsou převážně
v elektronické podobě.