Exkurze II. C na autobusovém nádraží v Hustopečích

První exkurze v II. C měla za cíl zjistit, jak funguje autobusové nádraží v Hustopečích
a následně sestavit model autobusového nádraží ze stavebnice Lego.
Předcházela příprava ve třídě. Do třídy dojíždějí žáci ze Strachotína, kteří ostatní děti
seznámili, jak funguje nádraží, kde nastupují a vystupují z autobusu, co je ukryto v budově u nádraží.
Součástí exkurze bylo připomenutí bezpečného chování.
Potom jsme vyrazili na nádraží. Prohlédli jsme si celé nádraží, prodejnu lístků, bufet, nástupiště
i stánek s časopisy.
Ve třídě jsme se rozdělili do skupin,každá skupina měla sestavit část nádraží. V některých skupinách se pracovalo hladce a domluva byla rychlá, někde spolupráce trochu vázla.
Žáci rozvíjeli kreativitu a výrobky zpracovávali do nejmenších detailů.
Vytvořili několik nástupišť s přijíždějícími autobusy, maminek s dětmi,
lidí na lavičkách, bufet s prodejem zmrzliny, čerpací stanici pro autobusy, stánek s časopisy.
Na závěr každá skupina prezentovala svou stavbu  před třídou a následovalo sestavení celého nádraží z jednotlivých částí.
Práce se žákům podařila a líbila.