Farma zvířat

UčiU

Učivo o zvířatech je u dětí  vždy oblíbené, proto jsem využila situace, kdy v prvouce právě  probíráme učivo  o hospodářských  zvířatech, a  oznámila jsem dětem nové téma hodiny: „Farma zvířat“.
Společně jsme vytvořili  plány co připravit, jak rozplánovat práci, jaké pomůcky bude potřeba zajistit
a připravit. Děti byly tak zapálené do přípravy, že přicházely stále s novými návrhy, až jsem musela přípravu ukončit. Pracovaly ve zvolených skupinách s přidělenými stavebnicemi.  Práce byla  zdlouhavá, ale stála za to. Stavby žáci doplnili přinesenými zvířátky.
Tentokrát se dětem podařila velmi pěkná sestava, kde využily svou fantazii, ale i znalosti z hodin prvouky.

Mgr. Ivičičová, metodik KA2