Exkurze ve větrném mlýně

 

 

Větrný mlýn v Kloboukách u Brna je jeden z mála v ČR, který je funkční a kompletně vybavený.
Kdysi zde stávalo dohromady osm větrných mlýnů, které postupně zanikaly.
Kloboučtí obyvatelé ale nechtěli připustit, aby tento skvost zanikl, tak se postarali o to, aby se alespoň jeden tyčil na zdejším kopci. Všechny tyto zajímavosti se dozvěděli žáci IV. B a V. B na exkurzi konané 9. dubna 2013 v Kloboukách.
Po úvodních historických informacích, které žáci slyšeli pod širým nebem, jsme konečně došli k vytoužené prohlídce. V jejím samotném průběhu jsme se dozvěděli nejen mnoho zajímavých informací, ale žáci si zde i zopakovali látku z přírodovědy o jednoduchých strojích, které žáci v průběhu prohlídky mohli zahlédnout. Pan průvodce byl ochotný vše ukázat a předvést.
Ačkoliv nám počasí moc nepřálo, exkurze se dětem velmi líbila.

Nyní bude na žácích, aby sestavili model větrného mlýna ze své soupravy LEGA
a připomněli si informace získané na exkurzi. S žáky pátých tříd dále plynule přejdeme k učivu, které je blízké větrnému mlýnu, a to k nevyčerpatelným zdrojům energie, kde budeme jednotlivé druhy energie přetvářet za jiné.