Závěrečná zpráva o projektu

Modernizace vzdělávání v Základní škole Komenského v Hustopečích u Brna

Projekt OP VK „Řešení projektových úloh s modelováním a simulací zařízení a procesů ve výuce“ podpořil v naší škole technické a přírodovědné vzdělávání cestou praktických činností s prvky projektové výuky. Při jeho realizaci byly využívány sestavy konstrukčních stavebnic Lego, včetně souprav pro měření se záznamem dat a robotiku.

Žáci řešili, pod vedením proškolených pedagogů, projektové úlohy od modelování prostředí a strojů v 1. – 5. ročníku, přes počítačová měření se záznamem dat až po programování modelů k jejich inteligentnímu chování v 6. – 9. ročníku školy.

V průběhu realizace projektu poznávali žáci formou exkurzí různá reálná prostředí, včetně vědeckých pracovišť Ústavu informatiky PEF Mendelovy univerzity nebo Technického muzea v Brně. Poznatky pak přetvářeli s pomocí stavebnic do konkrétních jednoduchých i velmi náročných modelů.

Své pokroky pravidelně prezentovali v regionálním tisku a televizi, na výstavách a workshopech svým rodičům, dětem z okolních mateřských a základních škol a širší veřejnosti. Na závěrečné konferenci se pochlubili i svými úspěchy v soutěžích, kterých se se svými výtvory zúčastnili. V březnu 2014 se v OC Vaňkovka  konal 1. ročník Robotiády, do kterého se přihlásilo 50 týmů nejen z České republiky, ale i ze Slovenska. Naši žáci tam nasbírali důležité zkušenosti, které zúročili na Robotickém dni v Kongresovém centru Praha v červnu 2014. Jednalo se o akci s mezinárodní účastí, zaměřenou na prezentaci a propagaci robotiky. Bylo přihlášeno 152 robotů a 235 účastníků z pěti zemí – České republiky, Slovenska, Dánska, Polska a Německa. Naše týmy vybojovaly v této konkurenci pěkné 7. a výborné 3. místo.

Učitelé pro práci se stavebnicemi zpracovali Metodické příručky, které úspěšně prošly oponenturou MSVTS a P, AF Mendelovy univerzity Brno. Nové metodické postupy zapracovali do  ŠVP, a tak se stanou nedílnou součástí vzdělávání v naší škole.

Projekt skončil 31.8.2014 a podrobněji se s jeho průběhem a výstupy můžete seznámit na našich webových stránkách:  www.zshuskom.cz.

                                                                                                        Michaela Hradilová