Využití stavebnic v hodinách matematiky v 1. ročnících

 

 

Jak jsme již v našem úvodním článku avizovali, projekt „ Modernizace  vyučování  v 1. ročnících“   
je hlavně  o  využití  sestav stavebnic ve výuce.  Jeho  přínosem  je  především  zpestření  hodin,  zvýšení  motivace,  ale také metodické   využití  pro  zprostředkování  učiva  jinou  formou  než  psaním, čtením, kreslením. Při práci  s „kostečkami ‘‘  si  děti   zlepšují  motoriku,  postřeh,  logické  uvažování,   trpělivost  a  také  schopnost spolupráce ve skupině.

My  jsme tentokrát  využili  sestavu  pro vyvození  a  zažití  matematických  operací v číselném oboru  do  7.  Děti  samozřejmě  změnu činnosti uvítaly, byť  nešlo  už jen o zábavu. Musely si ve skupině rozdělit úkoly:  „přečíst‘‘  návod vystavený u tabule, přesně vysvětlit  zadání skupině,   vyhledat  potřebný  materiál k jeho sestavení  a  promyslet  správné  znění příkladů.