Pilotáž v šestých třídách - duben 2013

Pilotáž klíčové aktivity KA6 dále pokračuje i v šestých třídách. V rámci hodin informatiky jsme se nejprve seznámili se stavebnicemi a postavili
si vlastní roboty. Nakonec jsme to všichni zvládli, i když některým z nás stavění podle návodu dalo docela zabrat. Naučili jsme se pojmenovat jednotlivé senzory, zapojit je správným způsobem a začínáme s jednoduchým programováním. Složitější programy nás pak čekají až v osmém ročníku.