Jak překonat řeku - návrhy mostů ve II. C

 


 

Na hodinu praktických činností se děti opět těšily. Čekalo je stavění z lega.

Úkol zněl: „ Jak se dá suchou nohou  dostat na druhý břeh řeky?“

Děti zvolily most.
Stavbě předcházelo sledování skutečných mostů na interaktivní tabuli, potom
si každý nakreslil návrh mostu na papír. Děti pracovaly ve skupinách a musely
se domluvit, jaký model mostu budou zhotovovat.. Do staveb přidávaly i jiné materiály např. provázky, krepový papír. Celá práce trvala tři hodiny.
I tentokrát se výrobky velice podařily a děti měly z výsledku radost.
Výrobků využijeme i v hodinách jazyka českého. Ve skupinách budou tvořit  krátké příběhy, které přečtou ostatním.