Na pouti - kroužek robotiky pro nejmenší

V rámci mimoškolní aktivity od října opět začal pracovat náš kroužek Robotika pro nejmenší.
Navštěvují ho žáci 4. a 5. tříd, někteří už jsou staří mazáci, co chodili už loni a máme i pár nováčků. Z toho důvodu jsme na začátku věnovali pár hodin opakování montáže prvků i programování, abychom si připomněli, co už známe a budeme potřebovat. A hned poté jsme se pustili do prvního projektu. Je to pouť se vším všudy: kolotoče, houpačky, střelnice a jiné atrakce ožijí nejenom na výstavce
pro 1. stupeň, ale i při příležitosti třídních schůzek 7.listopadu na naší škole.