Workshop KA5

 

          


 

V pátek 4. října se stala učebna fyziky a chemie na naší škole znovu dějištěm workshopu, který byl tentokrát určen pro žáky II. stupně naší spřátelené školy ze slovenské Myjavy.

            Na pracovních místech si za pomoci našich žáků mohli hosté vyzkoušet celou řadu senzorických měření s počítačovým záznamem dat. Konkrétně bylo představeno sedm pracovišť,
kde se měřila a zaznamenávala tato data:

 

1.         Vzdálený záznam dat pomocí bezdrátové satanice DataVision se senzory pro měření   vnitřní a vnější teploty, tlaku vzduchu, vlhkosti vzduchu, intenzity světelného záření a  nějšího hluku – stanice byla umístěna před budovou školy, pouze senzor měření     vnitřní teploty byl v učebně. Spojení mezi stanicí DataVision a počítačem zajišťovala   technologie Bluetooth.

 

2.         Senzor radioaktivního záření – možnost měření přirozené radioaktivity v porovnání      s radioaktivitou vzorku chloridu draselného (obsahuje stopové množství  radioaktivního izotopu draslíku) se záznamem do grafu

 

3.         Měření vodivosti roztoku pomocí konduktometrické sondy – měříme vodivost pitné vody,
do které postupně vmícháváme kuchyňskou sůl a na grafu sledujeme vzrůst vodivosti.

 

4.         Měření pH roztoku – do zředěného roztoku alkalického hydroxidu vložíme pH sondu,            postupně přiléváme roztok kyseliny octové – octa, a sledujeme v grafu křivku acidobazické titrace.

 

5.         Měření intenzity magnetického pole - pomocí senzoru proměřujeme tyčový magnet
na obou jeho pólech i v netečném pásmu, potom pozorujeme rozdíl v intenzitě pole u dvou magnetů spojených nejdříve nesouhlasnými a poté souhlasnými póly.

 

6.         Měření vzdálenosti pomocí ultrazvukového čidla - čidlo vysílá podobně jako sonar      ultrazvukový paprsek, který se odráží od překážky a čidlo ho zpětně snímá. Počítač pak přepočítá čas mezi vysláním a příjmem signálu a dle známé rychlosti zvuku ve vzduchu vypočítá vzdálenost
od překážky s přesností na milimetry.

 

7.         Měření obsahu oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu - tento senzor dokáže detekovat oxid uhličitý ve vzduchu s přesností v ppm (milióntiny celku - desetitisíciny procenta).    Měli jsme možnost změřit jak přirozený obsah CO2 ve vzduchu v učebně, tak i ve vydechovaném vzduchu z plic,
a následně porovnat rozdíl.