Duplo stavebnice v hodinách anglického jazyka

Využití stavebnic ve výuce je opravdu široké. Nejen v hodinách matematiky
nebo prvouky, ale tentokrát jsme si s nimi oživili i hodinu anglického jazyka. Procvičili jsme si jejich prostřednictvím barvy. Nejprve jsme si celou slovní zásobu zopakovali a pak už jsme pracovali podle pokynů paní učitelky. Začali jsme barevným diktátem, to nám paní učitelka říkala barvy a my je podle ní správně skládali      na podložku. To jsme trénovali poslech. Pak následovala mluvená část. Nemluvila paní učitelka, ale my jsme anglicky „četli“, co jsme poskládali. Na závěr jsme si za odměnu zahráli několik paměťových her, kdy jsme v řadě hledali chybějící barvu nebo jsme se snažili zapamatovat si barvy v daném pořadí a po zakrytí je vyjmenovat – samozřejmě, že ANGLICKY!