Pneumatické systémy

V listopadu byla dokončena základní pilotáž KA4, která probíhala ve 4. třídě. Používali jsme k sestavování modelů základní stavebnice pro jednoduché a hnané stroje obohacené o doplňkové sestavy- pneumatické systémy. Žáci sestavovali „vysokozdvižnou plošinu“ a „ruku“, která dovedla uchopit předměty a tedy zjišťovali, na jakém principu tyto systémy fungují.